Maatschap Packbier-Piters

Maatschap Packbier-Piters

Luc, Suzanne en Philippe Packbier runnen onder de rook van Sittard, in Oirsbeek, een gecombineerd agrarisch bedrijf. Het bedrijf bestaat uit een akkerbouwtak gecombineerd met zoogkoeien. Op het akkerbouwbedrijf worden uien, aardappels, suikerbieten, granen, luzerne en maïs verbouwd die ten dienste staan van de zoogkoeientak. De kalveren blijven de gehele weideperiode bij hun moeder. Stieren worden op het bedrijf zelf afgemest en vinden hun weg tot de consument via een lokaal gelegen slager.

De familie Packbier koos voor deze bedrijfsopzet omdat ze met de combinatie van deze twee bedrijfstakken een gesloten bedrijf konden voeren waarbij kringlooplandbouw voorop staat. ‘De vaste mest geproduceerd door de zoogkoeien staat ten dienste van de akkerbouw en andersom. Het stro dat gewonnen wordt tijdens het telen van de granen, wordt gebruikt voor het instrooien van de stallen, zodat de zoogkoeien en stieren een zacht ligbed hebben. Het grootste voordeel van deze twee bedrijfstakken is dat ze elkaar op een goede manier aanvullen, waardoor we de kosten laag kunnen houden’, vertellen de ondernemers.

De keuze viel op Limousin runderen omdat het een sober ras is dat zich goed schikt in schrale natuurgraslanden. ‘Daarnaast is het een ras dat gemakkelijk is in de omgang met weinig last van dierziekten. Het vanzelf afkalven van het ras en de robuustheid past goed binnen ons bedrijf.’

Maatschap Packbier-Piters
Schatsberg 29
6438 GE, Oirsbeek

Telefoon: 06-41464767 (Luc)
Telefoon: 06-11072870 (Philippe)
Gebr.Packbier@gmail.com