Maatschap Rutten-Custers

Maatschap Rutten-Custers

Samen met zijn familie runt Geert Rutten een zoogkoeienbedrijf met akkerbouwteelt voor eigen gebruik in Wijlre. De familie Rutten koos heel bewust voor de combinatie akkerbouw en Limousin runderen met het oog op de kringlooplandbouw. ‘Het bedrijf is extensief ingericht waarmee met Limousin runderen natuurgronden begraast worden’, legt Geert uit. ‘Daarnaast wordt er maïs geteeld dat in de winter gebruikt wordt als wintervoer voor de koeien.’

Ook voor Limousin runderen werd bewust gekozen. ‘Het is een mooi runderras dat zich makkelijk aanpast in de natuur’, vertelt Geert. ‘Ze zijn eenvoudig te houden, vooral doordat ze gemakkelijk en natuurlijk afkalven.’

Maatschap Rutten-Custers
Kapolder 12
6321 PV, Wijlre
info@delandwinkel.nl
06-83132089 (Geert Rutten)