Maatschap Smeets-Meures

Maatschap Smeets-Meures

Har Smeets runt een bedrijf met zoogkoeien, vleesveestieren en vleeskuikens. ‘Ik heb specifiek voor Limousin runderen gekozen, omdat dit een sober ras is dat zeer geschikt is voor het begrazen van natuurterreinen’, zegt Har.

Bovennerweg 7 in Echt
harsmee@planet.nl