Maatschap Berden-Silkens

Maatschap Berden-Silkens

Bij Maatschap Berden-Silkens in Sint Odiliënberg lopen zo’n 300 stuks rundvee rond, waarvan 100 zoogkoeien. Naast de Limousin rundveetak doet het bedrijf aan natuurbegrazing en akkerbouw. Er worden suikerbieten, tarwe en maïs verbouwd, laatstgenoemde voor eigen gebruik.

‘Limousin runderen zorgen voor goede vleeskwaliteit’, antwoordt Rene Berden op de vraag waarom hij heeft gekozen voor dit ras runderen. ‘Het ras gedijt daarnaast goed in de natuurgebieden hier in de omgeving en de koeien passen mooi in het landschap. Het afkalven is gemakkelijk en er wordt goed voor de kalveren gezorgd.’

Leropperweg 19
6077 NW, Sint Odiliënberg
reneberden@hetnet.nl